Under behandling  
Nr 193
Endelig nr 268  
Titel Guds menighed er jordens største under
Emne Helligånden
Underemne Kirken - de helliges samfund
Særligt register
Hovedudvalgets noter som DDS 345
brug ikke ÅSS harmoniserings sats
Tekstudvalgets forslag
Færdig tekst Pga. rettigheder kan teksten ikke vises
Ordforklaring
Tekst rettigheder © Norsk Musikforlag A/S, Oslo. Trykt med tilladelse
Historiske oplysninger Ronald Fangen 1942. Dansk 1989
Bibelhenvisninger
2 Pet 1,19
Matt 13,31f
Matt 16,18
Åb 22,7
Forfatter Fangen, Ronald
Komponist Øien, Anfinn Hans August
Melodi angivelse Anfinn Øien 1967
Melodi rettigheder © Norsk Musikforlag A/S, Oslo. Trykt med tilladelse
Versemålregister 6 linier / Jambisk / 11.10
Helt Færdig  

 
Fælles Sangbogsudvalg copyright 2007 - Sidst opdateret 26-05-2014 11:26