Under behandling  
Nr 188
Endelig nr 528  
Titel Guds barn jeg er
Emne Det personlige kristenliv
Underemne Frimodighed og glæde
Særligt register
Hovedudvalgets noter brug gerne fællessangs-melodi - gerne begge to
brug ÅSS tekstudgave
Tekstudvalgets forslag
Færdig tekst 1. Guds barn jeg er!
O, salige ro og glæde.
Guds barn jeg er!
For hvem skal jeg sige min glæde?
For Gud vil jeg sige min glæde.
Guds barn jeg er! Guds barn jeg er!
O, salige ro og glæde!

2. Guds barn jeg er!
Forundret jeg endnu det siger.
Guds barn jeg er –
o Gud, er det sandt, hvad jeg siger?
Ja, Gud, du jo selv sådan siger.
Guds barn jeg er! Guds barn jeg er!
Forundret og glad jeg det siger.

3. Halleluja!
Nu skabelsens råd jeg har fundet,
Guds barn jeg er!
Forsoningens mening er fundet.
Det barn, som var tabt,
har han vundet.
Halleluja! Halleluja!
Nu målet for livet er vundet.

4. Hvor rig jeg er!
Skønt fattig på jord jeg har levet.
Hvor høj jeg er!
Hvor herlig for Gud jeg er blevet!
For Sønnen på jorden har levet.
Guds barn jeg er! Guds barn jeg er!
Hvor høj og hvor rig jeg er blevet!

5. Halleluja!
Vor Fader, din lov vi vil sjunge.
Halleluja!
Vær priset med hjerte og tunge!
Vær priset af gamle og unge!
Halleluja! Halleluja!
Vi her og i Himmelen sjunge.
Ordforklaring
Tekst rettigheder
Historiske oplysninger Lars Stenbäck 1839 (v.1). C.O. Rosenius 1848 (v.2-5)
Bibelhenvisninger
Forfatter Rosenius, Carl Oluf
Stenbäck, Lars Jacob
Komponist Ahnfelt, Oscar
Olsen, Martin Hunskjær
Melodi angivelse Oscar Ahnfelt 1848
Martin Olsen 1999
Sats: Martin L. Hornstrup 2010
Melodi rettigheder
Versemålregister 7 linier / Jambisk / 4.8.4.9.9.8.8 anapæstisk
Helt Færdig  

 
Fælles Sangbogsudvalg copyright 2007 - Sidst opdateret 26-05-2014 11:26