Under behandling  
Nr 187
Endelig nr 670  
Titel Gud, vor Fader
Emne Tjeneste - mission
Underemne Tjeneste - mission
Særligt register
Hovedudvalgets noter godkendt
Hvad betyder: aflader, hosianna? - forklares
Tekstudvalgets forslag
Færdig tekst 1. Gud, vor Fader
vi undlader
ej vor bøn for Israel;
borttag dækket,
som har svækket
synet for Immanuel!
Lad ej straffen mere ramme
din den ædle oliestamme!

2. Jesus søde,
du som døde
under bøn for Israel,
frels af våde
dem i nåde,
vær dem dog Immanuel!
Oplad deres blinde øje,
så de sig for korset bøje!

3. Ned du dale
med din tale,
Helligånd til Israel!
Tænd din lue,
så de skue,
Jesus er Immanuel!
Lære dem hosianna råbe,
lær dem elske, tro og håbe!
Ordforklaring
Tekst rettigheder
Historiske oplysninger Jens T.N. Løgstrup
Bibelhenvisninger
2 Kor 3,14f
Matt 23,39
Rom 11,17
Sl 122,6
Forfatter Løgstrup, Jens Theodor Nicolai
Komponist
Melodi angivelse
Melodi rettigheder
Versemålregister 8 linier / Trokæisk / 4.4.7.4.4.7.8.8
Helt Færdig  

 
Fælles Sangbogsudvalg copyright 2007 - Sidst opdateret 26-05-2014 11:26