Under behandling  
Nr 180
Endelig nr 446  
Titel Gud ske lov, nu har jeg livet
Emne Det personlige kristenliv
Underemne Anfægtelse og hvile
Særligt register
Hovedudvalgets noter vi foreslår at vers 4 udelades men at den går gennem tekstudvalget
Tekstudvalgets forslag
Færdig tekst 1. Gud ske lov, nu har jeg livet! –
Han blev min ven.
Han, som sig for mig har givet;
se, hvilken ven!
Han af kærlighed så gløder,
at for os han dør og bløder
og som broder sine møder;
se, hvilken ven!

2. Du, mit livs trofaste frænde,
du var min ven,
før jeg lærte dig at kende
tænk, hvilken ven!
Medens synden endnu bandt mig,
du på dødens veje fandt mig,
og til barneretten vandt mig;
tænk, hvilken ven!

3. Nu jeg helt fortroligt tale
kan med min ven;
hvor jeg går, på bjerg, i dale,
har jeg min ven.
Kommer sorger eller farer,
straks jeg ham det åbenbarer;
han mig hjælper, trøster, svarer;
se, hvilken ven!

4. Og når han dybt sig dølger,*
er han min ven;
altid lige tro mig følger
min bedste ven.
Hænder noget tungt hernede
vennen det til gavn vil lede,
mørket i mit hjerte sprede,
tænk, hvilken ven!

5. Al bekymring jeg da kaster
på denne ven.
Alt, hvad sjælen her belaster,
forstår min ven.
Troens liv han styrker, føder,
og mit kød korsfæster, døder,
lindrer trængsler, som mig møder,
alt gør min ven!
Ordforklaring *skjuler
Tekst rettigheder
Historiske oplysninger Marianne Nunn 1817. C.O. Rosenius 1849
Bibelhenvisninger
Forfatter Nunn, Marianne
Rosenius, Carl Oluf
Komponist Ahnfelt, Oscar
Melodi angivelse Oscar Ahnfelt 1849
Melodi rettigheder
Versemålregister 8 linier / Trokæisk / 8.4.8.4.8.8.8.4 daktylisk
Helt Færdig  

 
Fælles Sangbogsudvalg copyright 2007 - Sidst opdateret 26-05-2014 11:26