Under behandling  
Nr 177
Endelig nr 28  
Titel Gud har fra evighed
Emne Lovsang
Underemne Lovsang
Særligt register
Hovedudvalgets noter DDS 355
Tekstudvalgets forslag
Færdig tekst 1. Gud har fra evighed givet sin Søn os til Herre.
Stort er hans navn, og højlovet det evig skal være!
Himmel og jord
hylde ham, lyde hans ord,
Herren er han til Guds ære.

2. Hvo vil da frygte? Med kraft han beskytter sit rige,
lad end al verden med vold og med list det bekrige.
Hvad han har bygt,
står på en klippe så trygt;
Fjenden med skam må bortvige.

3. Ud over jorden og indtil dens yderste ende
vil han sit budskab om fred og om nåde udsende.
Føle skal hver,
Jesus en frelser os er;
ham skal al jorden bekende.

4. Højt over himlenes himle han troner, den Herre.
Jorderig råbe med glæde og give ham ære!
Synger i kor!
Lad os med idræt* og ord
tak ham af hjertet frembære!
Ordforklaring *gerning
Tekst rettigheder
Historiske oplysninger Henrik Kampmann 1791-1794. Bearbejdet 1798
Bibelhenvisninger
Forfatter Kampmann, Henrik
Komponist
Melodi angivelse
Melodi rettigheder
Versemålregister 5 linier / Daktylisk / 14.14.4.7.8
Helt Færdig  

 
Fælles Sangbogsudvalg copyright 2007 - Sidst opdateret 26-05-2014 11:26