Under behandling  
Nr 171
Endelig nr 306  
Titel Glad jeg stedse vil bekende
Emne Helligånden
Underemne Ordet og sakramenterne
Særligt register
Hovedudvalgets noter
Tekstudvalgets forslag
Færdig tekst 1. Glad jeg stedse vil bekende:
Jeg er døbt i Jesu navn.
Ingen tilflugt er som denne,
åben står min Faders favn.
Jordens rigdom intet vejer,
når jeg dette ene ejer;
klædt i dåbens skønne skrud
barnekår jeg har hos Gud.

2. Satan kan mig ikke skræmme.
Jeg er døbt i Jesu navn.
Gud vil al min skyld forglemme,
føre mig til frelsens havn;
der mit hjerte renset bliver,
Helligånden trøst mig giver,
og i Jesu dyre blod
får jeg frihed, kraft og mod.

3. Når jeg fristes, vil jeg svare:
Jeg er døbt i Jesu navn.
Han vil trofast mig bevare
i sin stærke hånd og favn.
Gud i dåben mig antager,
og skønt Satan mig anklager,
så gør dåbens pagt mig fri
fra den Ondes tyranni.

4. Dåbens nåde her i tiden
giver fasthed i min tro,
skænker mig det håb i striden,
at i Himlen findes ro.
Når min hjertestreng vil briste,
vil jeg sige på det sidste:
Jeg er døbt i Jesu navn,
Fader, tag mig i din favn.
Ordforklaring
Tekst rettigheder
Historiske oplysninger Erdmann Neumeister 1718. J.A. Eklund 1910
Bibelhenvisninger
Gal 3,27
Forfatter Eklund, Johan Alfred
Neumeister, Erdmann
Komponist Wessnitzer, Wolfgang
Melodi angivelse W. Wessnitzer 1661
Melodi rettigheder
Versemålregister 8 linier / Trokæisk / 8.7.8.7.8.8.7.7
Helt Færdig  

 
Fælles Sangbogsudvalg copyright 2007 - Sidst opdateret 26-05-2014 11:26