Under behandling  
Nr 170
Endelig nr 287  
Titel Giv os mange stille stunder
Emne Helligånden
Underemne Ordet og sakramenterne
Særligt register
Hovedudvalgets noter i det gamle, dybe ord rettes til: på det gamle, dybe ord
Tekstudvalgets forslag
Færdig tekst 1. Giv os mange stille stunder,
kære Jesus, når vi grunder
på det gamle, dybe ord!
Skænk os Åndens gode gaver,
Herre, at det guld, vi graver,
i vort liv må sætte spor!

2. Dine ord, de dyrebare,
funkler for Guds børneskare
gennem livet, dag og nat.
Hæng, min sjæl, med al din tragten
fast ved Ordet, nådepagten,
jorderiges største skat!
Ordforklaring
Tekst rettigheder
Historiske oplysninger A.P. Andresen
Bibelhenvisninger
Forfatter Andresen, Anders Peter
Komponist Laub, Thomas Linnemann
Melodi angivelse Thomas Laub 1916
Melodi rettigheder
Versemålregister 6 linier / Trokæisk / 8.8.7
Helt Færdig  

 
Fælles Sangbogsudvalg copyright 2007 - Sidst opdateret 26-05-2014 11:26