Under behandling  
Nr 155
Endelig nr 195  
Titel Fryd dig, du frelste sjæl
Emne Sønnen
Underemne Påske - lidelse og død
Særligt register
Hovedudvalgets noter
Tekstudvalgets forslag
Færdig tekst 1. Fryd dig, du frelste sjæl,
Jesus har gjort alt vel
og med sit dyre blod
sagen gjort god!

2. Kristus mod Fjenden drog
og ham til jorden slog:
ja, knust hans hoved blev.
Tro det og lev!

3. Døden til strid sig bød,
det blev dens sikre død,
opslugt til sejr den blev.
Tro det og lev!

4. Kristus opstod på ny,
fjenderne måtte fly.
De blev tilintetgjort.
Tænk dog, hvor stort!

5. Tak, du min ven så god,
som for mig gjorde bod.
Tak for din sjælenød!
Tak for din død!

6. Hør, du, som borte går
og nåden her forsmår,*
du var jo også med,
da Kristus led.

7. Kun ved på ham at tro
finder du fred og ro.
Alting han har fuldbragt.
Det har han sagt.
Ordforklaring *nægter at godkende
Tekst rettigheder
Historiske oplysninger Fritz Mogren. Anders Nilsson 1891
Bibelhenvisninger
1 Mos 3,15
Kol 2,15
Forfatter Mogren, Ulrik Frithiof (Fritz) Vilhelm
Nilsson, Anders
Komponist
Melodi angivelse Svensk folkemelodi
Melodi rettigheder
Versemålregister 4 linier / Daktylisk / 6.6.6.4 trokæisk
Helt Færdig  

 
Fælles Sangbogsudvalg copyright 2007 - Sidst opdateret 26-05-2014 11:26