Under behandling  
Nr 153
Endelig nr 558  
Titel Fremad i Jesu navn
Emne Det personlige kristenliv
Underemne Kristi efterfølgelse
Særligt register
Hovedudvalgets noter
Tekstudvalgets forslag
Færdig tekst 1. Fremad i Jesu navn!
Tiden er kort.
Liflig er hvilens havn,
tiden er kort.
Jesus selv følger med,
hvad jeg formår, han ved.
Han har beredt mig sted,
tiden er kort.

2. Altid det veksler her,
tiden er kort.
Hjemmet mig venter der,
tiden er kort,
kort, om end hård min strid,
Jesus mig vinker did:
Jeg er din fred så blid.
Tiden er kort.

3. Hold ud, trods Satans list.
Tiden er kort.
Alt bliver godt til sidst,
tiden er kort.
Jeg altid elsker dig,
vær ikke ængstelig,
trofast jeg skærmer dig.
Tiden er kort.

4. Udfør i tro mit værk,
tiden er kort.
Agt på min vilje, mærk,
tiden er kort.
Fra mine bud ej vig,
glæd dig at tjene mig,
glæd dig at ofre dig.
Tiden er kort.
Ordforklaring
Tekst rettigheder
Historiske oplysninger Lina Sandell 1865
Bibelhenvisninger
1 Pet 4,7ff
2 Tim 4,1ff
Rom 13,11f
Forfatter Sandell-Berg, Carolina (Lina) Wilhelmina
Komponist
Melodi angivelse
Melodi rettigheder
Versemålregister 8 linier / Daktylisk / 6.4.6.4.6.6.6.4 trokæisk
Helt Færdig  

 
Fælles Sangbogsudvalg copyright 2007 - Sidst opdateret 26-05-2014 11:26