Under behandling  
Nr 151
Endelig nr 557  
Titel Frelser, o tag min hånd
Emne Det personlige kristenliv
Underemne Kristi efterfølgelse
Særligt register
Hovedudvalgets noter
Tekstudvalgets forslag
Færdig tekst 1. Frelser, o tag min hånd, opdrag mig så,
at jeg i dine spor altid må gå.
Herre, for hver en dag
mig til dit hjerte drag,
giv mig dit sindelag,
lad fast mig stå!

2. Klippen, som brast for mig, altid har vand.
Manna for hver en dag tilmåler han.
Jesus min hyrde er,
elsker mig stedse her;
han er mig altid nær,
min Herre kær!

3. Jesus, i dine spor følge jeg vil,
giv mig i ve og vel lysten dertil!
Hvad kan jeg ønske mer?
Du til mit bedste ser;
det, jeg behøver her,
give du vil!
Ordforklaring
Tekst rettigheder
Historiske oplysninger C.S. Robinson 1862. Fr. Engelke 1883
Bibelhenvisninger
Forfatter Engelke, Fredrik
Robinson, Charles Seymour
Komponist
Melodi angivelse
Melodi rettigheder
Versemålregister 6 linier / Daktylisk / 10.10.6.6.6.4 trokæisk
Helt Færdig  

 
Fælles Sangbogsudvalg copyright 2007 - Sidst opdateret 26-05-2014 11:26