Under behandling  
Nr 146
Endelig nr 360  
Titel Forløsningen er vundet
Emne Det personlige kristenliv
Underemne Synd og nåde
Særligt register
Hovedudvalgets noter Tekstharmoniseres
Tekstudvalgets forslag
Færdig tekst 1. Forløsningen er vundet ved Jesu Kristi blod,
og fred med Gud på Golgata er grundet.
Hvorfor da være bange, når sagen er gjort god,
og vejen til min Fader atter fundet?
Se, dagen den er kommet, og natten er forbi!
Hver fængselsmur er faldet, hver fange kan bli fri.
Guds vrede er i Jesu blod forsvundet.

2. Du har mig åbenbaret, at jeg har barnekår,
at du i Kristus er min kære Fader.
Du har mig åbenbaret, hvad ingen sjæl forstår,
at du af nåde al min synd forlader.
Jeg, som med bod og bedring, med anger og med tro,
med lydighed og fromhed ej kunne finde ro,
jeg er i Kristus allerede salig.

3. Hvorfor vil sjælen stræbe og gå sin egen vej
og tro, at man kan blive nåden værdig?
Først vil den synden dræbe og siden tro på dig,
engang når den har gjort sig selv retfærdig.
Hvorfor vil sjælen dyrke sin egen hellighed
og først sin tro bestyrke med håb og kærlighed
og siden blive barn i Faderhuset?

4. For evnen til det gode, ja alting svigter mig.
Bestandig er kun nåden i dit hjerte.
Jeg har jo aldrig elsket og aldrig frygtet dig,
og næstekærlighed jeg aldrig lærte.
Men du har aldrig bygget min barneret på den –
da var jeg ilde faren – men Kristus gav sig hen.
Nu lever jeg alene af din nåde.
Ordforklaring
Tekst rettigheder
Historiske oplysninger Lina Sandell 1861. Kaj Nielsen 1991
Bibelhenvisninger
Forfatter Nielsen, Kaj
Sandell-Berg, Carolina (Lina) Wilhelmina
Komponist Ahnfelt, Oscar
Melodi angivelse Oscar Ahnfelt 1861
Melodi rettigheder
Versemålregister 7 linier / Jambisk / 13.11.13.11.13.13.11
Helt Færdig  

 
Fælles Sangbogsudvalg copyright 2007 - Sidst opdateret 26-05-2014 11:26