Under behandling  
Nr 144
Endelig nr 359  
Titel For intet, for intet
Emne Det personlige kristenliv
Underemne Synd og nåde
Særligt register
Hovedudvalgets noter
Tekstudvalgets forslag
Færdig tekst 1. For intet, for intet Guds nåde jeg fik,
for intet han alt mig har givet;
jeg så ingen redning, i smerte jeg gik,
da kom han og bragte mig livet
og sagde: Hør, synder, du skal ej forgå,
men leve for evigt og salighed få.

2. Jeg havde slet intet, som gjaldt for min Gud,
jeg havde blot synder så mange,
for jeg havde overtrådt alle hans bud
og var under Satan en fange.
Jeg kunne ej løse, ej købe mig fri,
ej heller udholde at blive deri.

3. Men da kom min frelser, som havde betalt
min skyld og min straf – jeg blev rolig;
for intet, for intet forlod han mig alt
og tog selv i hjertet sin bolig.
Og hvad jeg behøver, det giver han end
for intet, for intet, min trofaste ven!

4. Min Jesus er kommet og hos mig vil bo,
ja, selv med mig leve og vandre.
Hvordan vil han da, jeg skal vise min tro
og prise hans nåde for andre?
Hans kærlighed var jo så mægtig mod mig
og gjorde mig arme så salig og rig.

5. Jeg synger hans pris; i hans navn vil jeg gå
og vidne for andre om livet,
ja, give for intet til store og små
det ord, som mig Herren har givet.
For intet, for intet jeg alting skal få,
for intet, for intet jeg alt give må.
Ordforklaring
Tekst rettigheder
Historiske oplysninger Lina Sandell
Bibelhenvisninger
Forfatter Sandell-Berg, Carolina (Lina) Wilhelmina
Komponist
Melodi angivelse Ukendt komponist
Melodi rettigheder
Versemålregister 6 linier / Anapæstisk / 11.9.11.9.11.11
Helt Færdig  

 
Fælles Sangbogsudvalg copyright 2007 - Sidst opdateret 26-05-2014 11:26