Under behandling  
Nr 138
Endelig nr 138  
Titel Fader, hav tak for det år
Emne Sønnen
Underemne Advent og nytår
Særligt register
Hovedudvalgets noter
Tekstudvalgets forslag
Færdig tekst 1. Fader, hav tak for det år, som er svundet,
tak for alt godt, du i dette os gav.
Tak for hvert håb, der har spirekraft fundet,
men og for det, som blev lagt i sin grav.
Tak for hver gang, når vi fristede sukked,
og du ved bønnen i Frelserens navn
døren til hjælp og til kraft os oplukked,
og vi forstod, det var alt til vort gavn.

2. Tak for din store retfærdigheds-gave,
som du i Kristus har skænket enhver,
tak, vi forløsning ved blodet må have,
giv os at skatte den nåde langt mer.
Hjælp, at din hellige vilje vi øver,
hjælp os i alting at være dig tro.
Giv os den vilje og kraft, vi behøver,
og efter striden den evige ro.

3. Herre, velsign os i året, vi skue
nu kun som rødme på himmelens rand;
ondskabens magter du hindre og kue,
fremgang dit rige lad få i hvert land.
Troen optænd i hvert tvivlende hjerte,
helbred i kærlighed splittelsens sår,
fri os fra veje, som fører til smerte,
giv os, o Herre, et nåderigt år!
Ordforklaring
Tekst rettigheder
Historiske oplysninger Ukendt forfatter
Bibelhenvisninger
Forfatter
Komponist
Melodi angivelse
Melodi rettigheder
Versemålregister 8 linier / Daktylisk / 11.10
Helt Færdig  

 
Fælles Sangbogsudvalg copyright 2007 - Sidst opdateret 26-05-2014 11:26