Under behandling  
Nr 133
Endelig nr 151  
Titel Et barn er os født
Emne Sønnen
Underemne Jul
Særligt register
Hovedudvalgets noter Er lang - tekstharmoniseres. Enkelte udanske ord.
Tekstudvalgets forslag
Færdig tekst 1. Et barn er os født, og en søn er os givet;
den evige Gud selv er menneske blevet.
Af menneskeslægten han tog sig en moder
og fødtes i armod som menneskets broder.

2. Hvor er det dog saligt at menneske være,
for Gud ville ydmygt vort legeme bære.
Nu lovsangen herligt al jorden skal fylde,
Guds Søn, den enbårne, vor broder vi hylde.

3. Hvad faldet i Adam har over os draget,
har barnet i krybben sig ganske påtaget,
nu syndere må sig derover berømme,
at han blev vor broder, som verden skal dømme.

4. I stalden, i krybben der ligger en gave,
hvorfor Gud ej ære og pris nok kan have.
Thi skønt den i ringhed sin herlighed dølger,*
så dog med den gave al salighed følger!

5. Så lad os dog glade og feststemte være
og barnet, det nyfødte, give al ære.
Pris være dig, Herre, som her lod dig føde
og vil os som broder og mellemmand møde.
Ordforklaring *skjuler
Tekst rettigheder
Historiske oplysninger C.M. Lilliehöök 1747
Bibelhenvisninger
Es 9,5
Forfatter Lilliehöök, Carl Mauritz
Komponist Zetmann Jensen, Karl
Melodi angivelse K. Zetmann Jensen
Melodi rettigheder
Versemålregister 4 linier / Anapæstisk / 12
Helt Færdig  

 
Fælles Sangbogsudvalg copyright 2007 - Sidst opdateret 26-05-2014 11:26