Under behandling  
Nr 117
Endelig nr 393  
Titel En fattig synder
Emne Det personlige kristenliv
Underemne Omvendelse og tro
Særligt register
Hovedudvalgets noter Tekstharmoniseres - skal nærmest omskrives.
Står kun i SfH og kan vel bearbejdes direkte derfra - eller?
Ja den skal med - vedtaget d. 30.10.2010
Tekstudvalgets forslag
Færdig tekst 1. En fattig synder nu har grund at sjunge
til Herrens pris en sang fra dag til dag.
Thi han tog alle vore byrder tunge
og frelste os fra dødens bitre tag.
Han købte os, vil også os bevare
og nådigt redde af al sjælefare.

2. Han vidste vel, at Adams slægt til fulde
var helt fortabt, i sine synder død,
og indesluttet af al mørkets kulde,
ja, falden, bunden, bortvendt, hård og død;
men dog han ville købe fri os alle,
og nu hans milde stemme vil os kalde.

3. Og syndere af alle slags han byder,
frafaldne børn, som synder dag for dag.
I kærlighed hans ord nu til dig lyder;
han kalder nådigt: Kom, kom nu i dag!
Skønt du har vendt dig fra ham, han dig sender
det budskab, at for dig hans hjerte brænder.

4. Just som du er, ej som du burde være,
han har dig købt, og du må komme hjem.
I Herrens vogn med helgenerne kære
du fare må til Guds Jerusalem.
Der bruser sangen, stærk som mange vande:
Fortabte søn kom hjem fra fjerne lande!

5. Og hjemmets dør står åben nu for alle,
thi synden er borttaget af vor ven;
det gælder også dem, som måtte falde;
for dem led også Jesus, Frelseren.
Hans blod, hans sved, hans kors og tornekrone
nu råber evigt: Gud lod sig forsone!

6. Af sådan fri og underfuld en nåde
kan også jeg, skønt hjælpeløs og svag,
engang nå hjem, hvor jeg er fri fra våde,
og stå ustraffelig på dommens dag.
Da lyder bedre sang end denne vise,
hvormed jeg her min Herre ville prise.
Ordforklaring
Tekst rettigheder
Historiske oplysninger Axel B. Svensson 1917
Bibelhenvisninger
Forfatter Svensson, Axel Bernhard
Komponist
Melodi angivelse Svensk folkemelodi
Melodi rettigheder
Versemålregister 6 linier / Jambisk / 11.10.11.10.11.11
Helt Færdig  

 
Fælles Sangbogsudvalg copyright 2007 - Sidst opdateret 26-05-2014 11:26