Under behandling  
Nr 111
Endelig nr 254  
Titel Du, som går ud fra den levende Gud
Emne Helligånden
Underemne Pinse
Særligt register
Hovedudvalgets noter
Tekstudvalgets forslag
Færdig tekst 1. Du, som går ud fra den levende Gud,
åndernes Ånd i det høje!
Menneskens køn mod Guds enbårne Søn
stridende står dig for øje,
men af din nåde, o, bliv dog her!
Natten er skummel, og den er nær.

2. Tunger af ild og dog prædiken mild
giv dem, du salver og sender!
Saligheds ord i apostlenes spor
vandre til jorderigs ender,
så ingen menneskefod har rørt
pletten, hvor ikke dets røst blev hørt!

3. Glæde og lys med dem komme til bys,
blomstre lad muld, hvor de træde!
Styrke og mod bringe svaghed på fod,
trøst finde alle, som græde!
Ved evangeliets milde røst
miskundhed vågne i hvert et bryst!

4. Skin over vang som en morgen med sang,
morgen i maj, når det grønnes!
Lifligheds magt gøre dorskhed opvakt,
så på Guds nåde der skønnes!
Tonerne dybe i gry og kvæld
røre selv hjertet så hårdt som fjeld!

5. Pinselig dåb til Guds herligheds håb
folkefærd alle genføde!
Tale og skrift om vor frelsers bedrift
blomstre som roserne røde!
Livstræet skyde af korsets rod!
Smage lad alle, vor drot er god!

6. Saligheds fryd for Genløserens dyd
times lad mennesker alle!
Faderens råd og den Helligånds dåd
sammen i Frelseren falde,
så af det hele, som Gud har skabt,
går kun fortabelsens æt fortabt!
Ordforklaring
Tekst rettigheder
Historiske oplysninger James Montgomery 1823. N.F.S. Grundtvig 1837
Bibelhenvisninger
ApG 2,1ff
Forfatter Grundtvig, Nikolaj Frederik Severin
Montgomery, James
Komponist Franck, Melchior
Laub, Thomas Linnemann
Melodi angivelse Melchior Franck 1628. Thomas Laub 1902
Melodi rettigheder
Versemålregister 6 linier / Daktylisk / 10.8.10.8.9.9
Helt Færdig  

 
Fælles Sangbogsudvalg copyright 2007 - Sidst opdateret 26-05-2014 11:26